Dni Otwarte Funduszy Europejskich - Dni Otwarte Funduszy Europejskich

Serwisy Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera lub innego urządzenia. Pamiętaj, że możesz samodzielnie zmienić ustawienia przeglądarki tak, aby zablokować zapisywanie plików cookies. Więcej informacji znajdziesz w Polityce prywatności.
 • Znak barw RP
 •     

Wygrana jest bliżej niż myślisz!

Czy wiesz, że na każdym kroku korzystasz z efektów Funduszy Europejskich? Wybierz się na spacer po okolicy i sprawdź to sam! Koniecznie zabierz ze sobą telefon. Poszukaj tablic z informacją o dofinansowaniu unijnym i nagraj krótki film o zrealizowanym projekcie. Pokaż nam, jak Ty lub Twoi bliscy korzystacie z efektów Funduszy Europejskich! Nie jesteś pełnoletni, a chcesz wziąć udział w konkursie? Żaden problem! Tegoroczna edycja odbędzie się w dwóch kategoriach wiekowych.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Zajrzyj do pdfregulaminu konkursu173.62 KB.

Załączniki do regulaminu:

 1. pdfwzór formularza zgłoszeniowego153.28 KB
 2. pdfzgoda opiekuna153 KB

Lista projektów dofinansowanych z UE znajduje się na Mapie Dotacji.

Nie zwlekaj! To właśnie Ty możesz wygrać atrakcyjne nagrody:

 • 5 tys. zł – I miejsce
 • 3 tys. zł – II miejsce
 • 2 tys. zł – III miejsce

Pamiętaj, że film konkursowy musi być w formacie mp4, może trwać maksymalnie 2 minuty i mieć do 100 MB. Zwycięzcy zostaną wyłonieni poprzez głosowanie na stronie internetowej.

Na Wasze zgłoszenia czekamy do 31 sierpnia!

Zainspiruj się! Zobacz zwycięskie filmy z 2021 roku!

Powodzenia!

Dane uczestnika konkursu

Nazwa pliku Plik Plik Rozszerzenie Rozmiar Data

Dane rodzica/opiekuna prawnego

Zgłaszając swój udział w Konkursie Uczestnik – Licencjodawca podporządkowuje się postanowieniom Regulaminu III edycji konkursu „Bliżej, niż myślisz” i akceptuje jego treść oraz:

1) oświadcza, że:

a) przysługują mu autorskie prawa majątkowe w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z2021 r. poz. 1062, z późn. zm.) do materiału video, zwanego dalej „przedmiotem licencji”,

b) prawo Licencjodawcy do udzielenia licencji nie zostało w żaden sposób ograniczone ani wyłączone;

c) posiada prawa do wykorzystania muzyki i wizerunku osób pojawiających się w przedmiocie licencji;

d)oświadcza, że jest gotów stawić się na własny koszt w dniu wyznaczonym przez Organizatora Konkursu we wskazanym przez Organizatora Konkursu miejscu oraz czasie – w celu odbioru Nagrody Głównej na wizji, jeśli Nagroda Główna zostanie Uczestnikowi przyznana;

2) udziela Organizatorowi Konkursu - Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej (Licencjobiorcy) - licencji uprawniającej Licencjobiorcę do korzystania w całości, jak i w części z przedmiotu licencji na następujących polach eksploatacji:

 1. publiczne udostępnianie utworu lub odniesienia do utworu w postaci linka na stronie dniotwarte.eu. w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 2. publiczne udostępnianie miniaturki, opisu, logo, tytułu utworu na stronie dniotwarte.eu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,
 3. rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawianie, a także publiczne udostępnianie wyników prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w czasie i miejscu przez siebie wybranym, a   w szczególności przez wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci internetowej oraz na profilach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej i w mediach społecznościowych,
 4. utrwalenia jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na dysku komputerowym, DVD, VCD, na dysku pendrive,
 5. nadanie, w tym za pomocą wizji i fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu, formatu, w tym nadanie za pośrednictwem satelity, transmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity,
 6. udostępniania, rozpowszechniania przedmiotu licencji lub jej części w sposób inny niż określony powyżej, poprzez wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i handlowych;

3) udziela licencji:

 1. jako licencji niewyłącznej i nieodpłatnej,
 2. z prawem do udzielania sublicencji na polach eksploatacji określonych powyżej,
 3. bez ograniczeń co do terytorium, liczby egzemplarzy oraz na czas określony do 31 grudnia 2023 r.

4) oświadcza, że udzielając licencji nie narusza praw osób trzecich, w przypadku wystąpienia tych osób z jakimikolwiek roszczeniami wobec Licencjobiorcy, Licencjodawca będzie zobowiązany do zaspokojenia tych roszczeń. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie z przedmiotu licencji uzyskanego przez Licencjobiorcę lub jego następców prawnych narusza prawa własności intelektualnej przysługujące tym osobom, Licencjodawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszystkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Licencjobiorcy lub jego następcy prawnemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Licencjodawca przystąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej zasądzone od Licencjobiorcy lub jego następców prawnych;

5) przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia umowy licencyjnej na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu dojdzie w sposób dorozumiany poprzez przystąpienie przez Licencjobiorcę do wykonania umowy, tj. do korzystania z przedmiotu licencji w całości lub w części w zakresie któregokolwiek pola eksploatacji określonego w oświadczeniu.

W przypadku gdy w toku korzystania lub rozporządzania przez Skarb Państwa – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej/Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyjdzie na jaw, że niniejsze oświadczenie jest niezgodne z prawdą i jakakolwiek osoba trzecia wystąpi wobec Skarbu Państwa – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej/Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z roszczeniami majątkowymi lub niemajątkowymi wszelkie szkody Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej/Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej powstałe z tego tytułu zostaną przeze mnie pokryte.

Oświadczam, że znam i akceptuję postanowienia Regulaminu III edycji konkursu „BLIŻEJ, NIŻ MYŚLISZ” organizowanego przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej.

Oświadczam, że:

1) prawo Licencjodawcy do udzielenia licencji nie zostało w żaden sposób ograniczone ani wyłączone;

2) Uczestnik Konkursu ma prawa do wykorzystania muzyki i wizerunku osób pojawiających się w przedmiocie licencji;

3) jestem gotów stawić się wraz z Laureatem Konkursu na własny koszt w dniu, miejscu oraz czasie wyznaczonym przez Organizatora Konkursu – w celu odbioru Nagrody Głównej na wizji, jeśli Nagroda Główna zostanie Uczestnikowi przyznana.

Udzielam Organizatorowi Konkursu - Ministrowi Funduszy i Polityki Regionalnej (Licencjobiorcy) - licencji uprawniającej Licencjobiorcę do korzystania w całości, jak i w części z przedmiotu licencji na następujących polach eksploatacji:

1) publiczne udostępnianie utworu lub odniesienia do utworu w postaci linku na stronie dniotwarte.eu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

2) publiczne udostępnianie miniaturki, opisu, logo, tytułu utworu na stronie dniotwarte.eu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie;

3) rozpowszechnianie poprzez publiczne wystawianie, a także publiczne udostępnianie wyników prac w taki sposób, aby każdy mógł mieć dostęp w wybranym przez siebie miejscu i czasie, a   w szczególności przez wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci internetowej oraz na profilach Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej w mediach społecznościowych;

4) utrwalenia jakąkolwiek techniką, niezależnie od systemu, formatu i standardu na wszelkich nośnikach, w szczególności audiowizualnych, na dysku komputerowym, DVD, VCD, na dysku pendrive;

5) nadanie, w tym za pomocą wizji i fonii przewodowej lub bezprzewodowej przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, niezależnie od standardu, systemu, formatu, w tym nadanie za pośrednictwem satelity, transmisję przewodową lub bezprzewodową przy pomocy jakichkolwiek środków technicznych, w tym za pośrednictwem satelity;

6) udostępniania, rozpowszechniania przedmiotu licencji lub jej części w sposób inny niż określony powyżej, poprzez wykorzystanie w celach reklamowych, promocyjnych, marketingowych, informacyjnych i handlowych.

Udzielam licencji:

1) jako licencji niewyłącznej i nieodpłatnej;

2) z prawem do udzielania sublicencji na polach eksploatacji określonych powyżej;

3) bez ograniczeń co do terytorium, liczby egzemplarzy oraz na czas określony do 31 października 2023 r.

Oświadczam, że udzielając licencji, nie naruszam praw osób trzecich.

W przypadku wystąpienia osób trzecich z jakimikolwiek roszczeniami wobec Licencjobiorcy, Licencjodawca jest zobowiązany do zaspokojenia tych roszczeń. W przypadku zgłoszenia przez osoby trzecie roszczeń opartych na zarzucie, że korzystanie z przedmiotu licencji uzyskanego przez Licencjobiorcę lub jego następców prawnych narusza prawa własności intelektualnej przysługujące tym osobom, Licencjodawca podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszystkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Licencjobiorcy lub jego następcy prawnemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Licencjodawca przystąpi do postępowania w charakterze strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie pozwanej oraz pokryje wszelkie koszty i odszkodowania, w tym koszty obsługi prawnej zasądzone od Licencjobiorcy lub jego następców prawnych.

 

Przyjmuje do wiadomości, iż do zawarcia umowy licencyjnej na warunkach określonych w niniejszym oświadczeniu dojdzie w sposób dorozumiany poprzez przystąpienie przez Licencjobiorcę do wykonania umowy, tj. do korzystania z przedmiotu licencji w całości lub w części w zakresie któregokolwiek pola eksploatacji określonego w oświadczeniu.

W przypadku gdy w toku korzystania lub rozporządzania przez Skarb Państwa – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej/Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej wyjdzie na jaw, że niniejsze oświadczenie jest niezgodne z prawdą lub jakakolwiek osoba trzecia wystąpi wobec Skarbu Państwa – Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej/Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej z roszczeniami majątkowymi lub niemajątkowymi wszelkie szkody Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej/Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej powstałe z tego tytułu zostaną przeze mnie pokryte.

Pola oznaczone * są obowiązkowe do wypełnienia

Anuluj

poziom kolor rgb PG

Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Pomoc Techniczna 2014-2020.